Zespół Poradni Centrum Rozwoju Dziecka

Robert Słowikowski
Pedagog, Oligofrenopedagog, Neuroterapeuta, Diagnosta i terapeuta pedagogiczny, Terapeuta ręki,
Trener grafomotoryki, Wspomaganie rozwoju metodą integracji sensorycznej, technik EEG.


Jolanta Gilicka

Pedagog, Terapeuta pedagogiczny, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 


Katarzyna Janiak
Oligofrenopedagog, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią.

Iwona Szczublewska
Pedagog, Logopeda.

Ewa Boruta

Psycholog dla dorosłych, Psychoterapeuta.

Zdzisława Michałowicz
Psycholog dziecięcy, Diagnosta psychologiczny.

Katarzyna Stefańska

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, Diagnosta psychologiczny,
Terapeuta poznawczo - behawioralny, Trener umiejętności społecznych.

Katarzyna Drobik-Wąsiewicz
Neurolog dziecięcy, Pediatra.

Mateusz Gilicki
Trener EEG Biofeedback.

Joanna Kubera
Trener EEG Biofeedback.

Ewa Wiśniewska
Trener EEG Biofeedback.