Poradnia Specjalistyczna
Neuromed - Centrum Rozwoju Dziecka

O nas
Terapia pedagigiczna
Psycholog dziecięcy
Terapia logopedyczna
Integracja sensoryczna
Terapia ręki
Biofeedback
Fizjoterapia
Neurolog dziecięcy
Pracownia EEG
Pracownia EMG / ENG
Kadra
Cennik
Kontakt

Człowiek do harmonijnego rozwoju potrzebuje wsparcia innych ludzi.
W tym celu została powołana nasza placówka. Jest to 
Placówka Wykonująca 
Działalność 
Leczniczą oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
Skupia ona grono świetnych i życzliwych specjalistów. 
Wśród nich są:

 • pedagog,
 • oligofrenopedagog,
 • tyflopedagog,
 • surdopedagog,
 • neuroterapeuta,
 • neurorehabilitant,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog dziecięcy,
 • psycholog dla dorosłych,
 • logopeda kliniczny, neurologopeda, surdologopeda,
 • terapeuta SI, ręki, behawioralny, EEG Biofeedback,
 • neurolog dziecięcy,
 • elektroradiolog,
 • technik EEG, EMG, ENG.

W naszej Placówce podchodzimy do każdej osoby w zindywidualizowany sposób.
Wiemy, że tylko dzięki takiemu nastawieniu możemy efektywnie nieść pomoc.
Dużą rolę w tym aspekcie odgrywa właściwie postawiona diagnoza. Jej podstawą
jest szczegółowy wywiad na temat, z którym zgłasza się Pacjent, Uczeń,
Rodzic lub Nauczyciel. Stanowi to punkt wyjścia do dalszego postępowania, czyli
wyboru terapii i jej metod. Nasza nowoczesna Poradnia to miejsce przystosowane
do zajęć z zakresu:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych,
 •  treningu umiejętności społecznych,
 • terapii ręki,
 • terapii SI (integracji sensorycznej),
 • terapii poznawczo - behawioralnej dla dzieci z autyzmem,
 • terapii logopedycznej i neurologopedycznej oraz surdologopedycznej,
 • terapii pedagogicznej, tyflopedagogicznej, surdopedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych
 • terapii EEG Biofeedback,
 • konsultacji lekarskich,
 • badań EEG, EMG, ENG,
 • fizjoterapii.

Staramy się dopasować datę i godzinę spotkania do Państwa potrzeb.
W przypadku, jeśli chcą Państwo spotkać się
z danym specjalistą, prosimy
o kontakt telefoniczny - 62 888 11 22.

Poradnia Specjalistyczna
NEUROMED
CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
ul. Strzelecka 36
63-400 Ostrów Wielkopolski

poradniaostrow@wp.pl

rejestracja@poradniaostrow.com.pl

500 355 002