Terapia ręki

Kłopoty z motoryką małą mogą być efektem zaniedbań na wczesnym etapie rozwoju dziecka i to właśnie wtedy można dostrzec pierwsze ich symptomy. Ich charakter bywa zróżnicowany – dotyczy m.in. trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, jak np. ubieranie się, a także zakłóceń czynności wymagających precyzji, np. rysowanie. Tymczasem sprawność motoryczna dłoni, palców oraz całej kończyny górnej ma niebagatelne znacznie w codziennym życiu. Prawidłowo funkcjonujące ręce umożliwiają nabywanie kolejnych umiejętności, a w konsekwencji osiągnięcie samodzielności. Jednocześnie stanowią ważny organ sensoryczny, dzięki któremu dziecko jest w stanie rozpoznawać cechy przedmiotów. Dlatego, jeśli motoryka mała zostaje zaburzona, niezbędne jest wdrożenie działań wspomagających funkcjonowanie rąk. O tym, że ćwiczenia są konieczne mogą świadczyć rozmaite objawy. Należy do nich m.in. obniżone bądź podwyższone napięcie kończyn górnych, niechętne wykonywanie czynności manualnych i nauka samoobsługi, a także problemy z koordynacją ruchową czy zbyt mocny uścisk. W takim wypadku pomocna okazuje się terapia ręki, która polega na wykonywaniu, a przez to doskonaleniu różnorodnych czynności manualnych.

Terapia manualna ręki – przebieg i korzyści

Podstawą w przypadku ćwiczeń manualnych jest postawienie odpowiedniej diagnozy – powinna ona uwzględniać nie tylko samą rękę, ale też ewentualne zaburzenia całego organizmu. Dopiero wtedy można opracować indywidualny plan ćwiczeń, przystosowany stopniem trudności do wieku oraz możliwości małego pacjenta. Należy pamiętać, że rozwój motoryki małej jest częścią psychomotorycznego rozwoju dziecka, dlatego wszelkie zajęcia muszą być starannie zaplanowane i dostosowane do jego potrzeb, by nie wywołać w nim zniechęcenia ani nie nudzić go.

Terapia ręki obejmuje dwa rodzaje działań – należą do nich zadania manualne oraz masowanie kończyn górnych. W zależności od charakteru dysfunkcji może koncentrować się np. na wzmacnianiu siły mięśni, stymulacji czucia lub koordynacji wykonywania czynności oburącz. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez zabawę, dzięki czemu stanowią dla maluchów przyjemność i są dla nich interesujące. Podczas terapii manualnej ręki można w zdecydowany sposób poprawić funkcjonowanie całej kończyny, ale także samej dłoni i palców. Normalizacji ulega napięcie mięśni rąk, poprawia się koordynacja ruchowo-wzrokowa i precyzja ruchów, a ponadto dziecko nabiera umiejętność prawidłowego chwytu oraz skupienia uwagi.

Jeśli maluch niechętnie rysuje, maluje czy lepi z plasteliny, ma trudności z zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, zachowaniem tempa pisania lub utrzymaniem przedmiotów w dłoni, może to oznaczać zaburzenia małej motoryki. Skutecznym sposobem na uporanie się z problemem są zajęcia terapeutyczne prowadzone w naszej poradni. Wspomaganie sprawności rąk oraz praca nad czuciem są niezwykle ważne z punktu widzenia niezależności dziecka, a szybko wdrożona i profesjonalnie prowadzona terapia w widoczny sposób udoskonali umiejętności z zakresu małej motoryki. Zainteresowanych terapią ręki serdecznie zapraszamy do kontaktu!