TERAPIA

30 / 45 / 60 minut

80 / 100 / 120 zł.
 •   Logopedyczna
 •   Neurologopedyczna
 •   Pedagogiczna
 •   Integracji Sensorycznej
 •   Terapia Ręki
 •   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 •   Fizjoterapia
 •   Psychologiczna (60 minut / 200 zł.)

KONSULTACJA / DIAGNOZA

45 - 120 minut

200 - 250 zł.
 •   Logopedyczna
 •   Neurologopedyczna
 •   Pedagogiczna
 •   Funkcjonalna
 •   Integracji Sensorycznej
 •   Fizjoterapeutyczna
 •   Psychologiczna (120 minut / 250 zł)
 •   Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna                  do szkoły / przedszkola  (500 zł.)

BADANIA EEG w gabinecie 

30 - 90 minut

 •   EEG w czuwaniu                                     250 zł.
 •   EEG we śnie                                            350zł.
 •   EEG we śnie (godz. 20:00 - 22:00)          550zł.
 •   EEG we śnie (godz. 22:00 - 24:00)          700zł.
 •   EEG we śnie (godz. 24:00 - 02:00)          900zł.
 •   Koszt nieudanego badania z winy Pacjenta - 1/2 ceny badania

BADANIA EEG w domu Pacjenta

30 - 90 minut

 •   EEG w czuwaniu                                     500 zł.
 •   EEG we śnie (godz. 11:00 - 19:00)         700 zł.
 •   EEG we śnie (godz. 20:00 - 22:00)        1500 zł.
 •   EEG we śnie (godz. 22:00 - 24:00)        1800 zł.
 •   Koszt nieudanego badania z winy Pacjenta - 1/2 ceny badania

BADANIA EMG / ENG

30 - 60 minut

 •   Próba Tężyczkowa                                  250zł.
 •   Badanie 1 kończyny górnej                      260zł.
 •   Badanie 1 kończyny dolnej                      260zł.
 •   Badanie obu kończyn górnych                 500zł.
 •   Badanie obu kończyn dolnych                 500zł.
 •   Splot ramienny                                         600zł.

BIOFEEDBACK / QEEG

30 - 60 minut

 •   Sesja terapeutyczna 30 min.                     80zł.
 •   Sesja terapeutyczna 45 min.                    100zł.
 •   Sesja terapeutyczna 60 min.                    120zł
 •   Badanie QEEG dziecko                            170zł.
 •   Badanie QEEG dorosły                            250zł.

WIZYTA LEKARSKA

 •   Neurolog dziecięcy                                  280zł.

BADANIE PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

 •   300 zł.