Terapia logopedyczna

Czym zajmuje się logopeda?

Zadanie logopedy składa się z dwóch aspektów: z ustalenia przyczyn, które leżą u podstaw problemów zaburzeń mowy u dziecka oraz z opracowania i przeprowadzenia odpowiedniej terapii. Do dziecięcych trudności z komunikacją, wymagających konsultacji ze specjalistą, zalicza się nie tylko wady wymowy, ale także inne problemy, np. jąkanie się, niedosłuch, dysleksję. Pomoc logopedy dziecięcego jest również nieoceniona w pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Zdecydowanie najczęściej do tego specjalisty trafiają pacjenci, u których pojawiają się zaburzenia artykulacji i problemy z wymową.

Aby ustalić, co stanowi źródło nieprawidłowości, logopeda w pierwszym rzędzie sprawdza budowę i motorykę narządów mowy – języka, podniebienia, warg i uzębienia. Ważny element diagnostyczny stanowi także badanie słuchu fizycznego i fonematycznego. Jeżeli dziecko chodzi już do szkoły, terapeuta sprawdza jego zeszyty, by zobaczyć, czy problemy z mową mają odzwierciedlenie w piśmie. W diagnostyce niezwykle pomocny okaże się wywiad z opiekunami dziecka. Logopeda zbiera informacje na temat jego rozwoju, przebytych chorób, ewentualnego występowania wad wymowy wśród członków najbliższej rodziny.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Po ustaleniu diagnozy, logopeda opracowuje indywidualny plan terapii. Odbywa się ona podczas cyklicznych spotkań z dzieckiem (trwających przeważnie od 30 do 40 minut), jak również obejmuje zadania do wykonywania w domu. Ćwiczenia dobierane przez terapeutę usprawniają narządy mowy, uczą równomiernego, spokojnego oddechu i odpowiedniej fonacji. Początkowo są one proste, a ich stopień skomplikowania wzrasta wraz z postępami, jakie czyni maluch. Ćwiczenia mają formę zabaw i gier, by nie nudziły dziecka i nie były dla niego wyczerpujące. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy dziecko rozumie potrzebę terapii i się w nią angażuje, mając też wsparcie swoich opiekunów. Otrzymują oni konkretne zadania do wykonywania razem z dzieckiem. Ćwiczenia powinny odbywać się w jak najmilszej dla dziecka atmosferze, by czuło się ono zrelaksowane i spokojne, a terapia kojarzyła się z przyjemnie spędzanym czasem. Doskonałe rezultaty przynoszą ćwiczenia prowadzone systematycznie, najlepiej codziennie przez kilkanaście minut. Zdarza się, że logopeda zaleca dodatkowe konsultacje, np. u laryngologa, psychologa czy neurologa.

Centrum Rozwoju Dziecka w Ostrowie Wielkopolskim oferuje Państwu kompleksowe podejście do diagnostyki i terapii wad mowy u dzieci. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!