Terapia pedagogiczna

Korzyści wynikające z zastosowania terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna to zespół zajęć  stymulujących, usprawniających oraz korekcyjnych wspartych skuteczną pomocą psychologiczną, które mają na celu pomoc dzieciom borykającym się z problemami związanymi z ich rozwojem, nauką i zachowaniem. Stosowana jest często u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo, a jej efekty są widoczne w lepszych wynikach w szkole, rozwinięciu uzdolnień dziecka, a także skorygowania zaburzeń dotyczących umiejętności.

Główne cele terapii pedagogicznej:

  • rozwój psychiczny i społeczny,
  • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • podniesienie poziomu sprawności manualnej,
  • motywacja do pracy nad rozwojem i nauką,
  • podniesienie samooceny oraz wiary we własne możliwości,
  • rozwój koordynacji wzrokowej, słuchowej oraz ruchowej.

Wykwalifikowani pedagodzy posiadający właściwe kompetencje i doświadczenie przekazują swoim podopiecznym wiedzę i podnoszą ich umiejętności między innymi poprzez naukę, zabawę, zajęcia plastyczne oraz ruchowe. Niezwykle istotne jest wsparcie terapeutów oraz odpowiednie zmotywowanie dzieci do kontynuacji ćwiczeń w domu. Do uzyskania jak najlepszych efektów niezbędna jest systematyczność w uczęszczaniu dziecka na terapię pedagogiczną, która powinna być prowadzona odpowiednio często (najlepiej każdego dnia).

Osoby, które zauważyły u swoich dzieci jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju, nauce lub zachowaniu, a także rodzice dzieci posiadających stwierdzoną dysleksję, dysgrafię, dysortografię, czy dyskalkulię powinni zgłosić się na terapię pedagogiczną. Ostrów Wielkopolski to miejsce, w którym odbywają się skuteczne terapie dla dzieci prowadzone przez kadrę posiadającą wykształcenie pedagogiczne oraz wszelkie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia terapii dziecięcej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do wzięcia udziału w terapii.