Elektromiografia (EMG) i Elektroneurografia (ENG)

EMG i ENG to badania, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych.  

Są one najczęściej wykonywane przy podejrzeniu procesu chorobowego lub uszkodzenia w zakresie nerwów
obwodowych i/lub mięśni.

ENG, czyli badanie przewodnictwa nerwowego ocenia czynność nerwów na podstawie pomiaru odpowiedzi
na kontrolowane bodźce elektryczne.

EMG, czyli igłowe badanie mięśni polega na ocenie reakcji mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany
do mięśnia specjalną elektrodą igłową jednorazowego użytku (wkłuwaną do mięśnia).


Badanie jest niezbędne w diagnostyce następujących stanów chorobowych:

 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego : (Miastenia, Zespół miasteniczny)
 • Uszkodzenie wielonerwowe o różnej etiologii: (Polineuropatia cukrzycowa, Toksyczna  zapalna, Zespół Guillaina-Barrégo, CIDP)
 • Uszkodzenie poszczególnych nerwów obwodowych wskutek ucisku lub urazu: (Zespół cieśni kanału nadgarstka, Zespół cieśni kanału stępu, Uszkodzenie splotów nerwów, Uszkodzenie splotu barkowego, Uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego)
 • Uszkodzenie motoneuronu ruchowego (SLA, stwardnienie zanikowe boczne)
 • Zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka)
 • Uszkodzenie wielomięśniowe o różnej etiologii: (Toksyczne np. polekowe, Metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, Zapalne uwarunkowane genetycznie)
 • Uszkodzenie poszczególnych mięśni wskutek urazu lub kontuzji
 • Zespoły korzeniowe – szyjne,
 • Lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych,
 • Ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii), Nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność).


Sposób przygotowania do badania

 • Rano w dniu badania należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem.
 • Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany.
 • W okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny.
 • Przeciwwskazaniem do badania jest kardiowerter, defibrylator i stymulator jednobiegunowy.