O Poradni Centrum Rozwoju Dziecka oraz Neuromed

Na prawidłowy rozwój człowieka wpływa wiele czynników. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał pacjentów, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nasza poradnia zajmuje się kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Podopieczni, z którymi współpracujemy są w różnym wieku – przyjmujemy również niemowlęta (im wcześniej wydana diagnoza, tym lepsze rezultaty terapii). Skupiamy się także na wsparciu rodziców lub opiekunów prawnych. Tłumaczymy, z jakimi konsekwencjami wiąże się dana jednostka chorobowa oraz jak należy postępować, opiekując się pociechą na co dzień. Wierzymy, że edukacja stanowi ważny element wpływający na powodzenie zajęć.

Zapewniamy szeroki zakres działań. Pomagamy uczniom ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce oraz mającymi problem z koncentracją. Pracujemy też ze słabosłyszącymi i niesłyszącymi. Specjalizujemy się w leczeniu lęków, fobii, zaburzeń nastroju lub odżywiania się. Wspieramy podopiecznych cierpiących na choroby układu nerwowego, np. autyzm, Zespół Aspergera. Oferujemy również ćwiczenia kształtujące prawidłowe funkcjonowanie rąk (m.in. stymulujemy odbiór bodźców, poprawiamy koordynację wzrokowo-ruchową). Podejmujemy działania pobudzające pamięć i uczące panowanie nad emocjami. Wydajemy także opinie potrzebne do szkół, przedszkoli, zakładów pracy.

Nowoczesna poradnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Prowadzona przez nas poradnia wyróżnia się wysokim standardem świadczonych usług. Wykorzystujemy nowoczesne metody stosowane w leczeniu zaburzeń dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jedną z nich jest EEG Biofeedback. Technika początkowo została stworzona na potrzeby pracowników NASA. Obecnie stosuje się ją podczas leczenia zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych, psychologicznych. Umożliwia ona optymalizację pracy mózgu poprzez stymulację pracy neuronów, co pozwala na uzyskanie niesamowitych efektów.

W poradni psychologicznej i pedagogicznej stosujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz urządzania wspomagające różnego rodzaju terapie. Na bieżąco poszerzamy zaplecze techniczne, aby dopasować sprzęty do potrzeb dzieci i młodzieży. Działamy kompleksowo, gdyż zdajemy sobie sprawę, że intensywne zajęcia przynoszą najlepsze rezultaty. Takie podejście ma znaczenie m.in. leczeniu wielu zaburzeń rozwojowych, gdzie niezwykle ważną rolę odgrywa współpraca specjalistów z rozmaitych dziedzin. Staramy się także dopasować tempo pracy do możliwości pacjentów. Zajęcia w poradni planujemy indywidualnie, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych podopiecznych. Na bieżąco weryfikujemy postępy, wprowadzając niezbędne modyfikacje.

Zajęcia w poradni pod okiem specjalistów

Wyróżnia nas doskonale dobrana kadra. Współpracujemy wyłącznie z praktykami mającymi wszechstronne doświadczenie. Dzięki temu pacjenci są diagnozowani przez licznych specjalistów, m.in. psychologów, pedagogów, neuroterapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, trenerów EEG Biofeedback, pediatrów, trenerów grafomotoryki, trenerów umiejętności społecznych.  Dbamy o płynny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu – organizujemy regularne spotkania, w których trakcie wymieniamy spostrzeżenia i wnioski, co pozwala na postawienie rzetelnej diagnozy i dopasowanie optymalnych działań.

Poradnia pedagogiczna oraz psychologiczna cechuje się także indywidualnym podejściem. Spotkania prowadzimy we współpracy z rodzicami. Zaczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu obejmującego zarówno obecny stan pacjenta, jak i okres rozwoju prenatalnego. Umożliwiamy obserwację pociech w trakcie prowadzonych terapii. Zajmujemy się również wsparciem opiekunów. Oferujemy m.in. zajęcia wspomagające, podczas których zapewniamy doradztwo, opiekę psychologa. Dążymy także do nieustannej ewaluacji ustalonego programu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.  Nasza poradnia mieści się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 36.  Zapewniamy elastyczne godziny spotkań dostosowane do Państwa możliwości czasowych.