Psycholog dziecięcy

Metody pracy psychologa dziecięcego


Coraz więcej rodziców, także w Ostrowie Wielkopolskim, decyduje się zasięgnąć pomocy psychologa dziecięcego, szukając wsparcia w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury wychowawczej. Spotkanie z psychoterapeutą dziecięcym w niczym nie przypomina wizyty w gabinecie lekarskim. Pomieszczenie do terapii urządzone jest w sposób jak najbardziej przyjazny dziecku – kolorowe, pełne zabawek i innych przedmiotów dostosowanych do preferencji maluchów.

Metody pracy z dzieckiem każdorazowo dobierane są indywidualnie, w zależności od wieku pacjenta, rodzaju problemu, jego skali i złożoności, a także od specjalizacji osoby prowadzącej proces terapeutyczny. Na samym początku terapeuta angażuje dziecko w zabawę, co stwarza doskonałe pole do prowadzenia obserwacji psychologicznej. Do innych, często wykorzystywanych metod należą: wywiad i rozmowa, techniki rysunkowe, kwestionariusze i testy diagnostyczne (np. w kierunku rozpoznania dysleksji), czytanie bajek, odgrywanie ról i przygotowywanie scenek, terapia z udziałem zwierząt (hipo-, dogoterapia). Rozmowa ma kluczowe znaczenie w pracy ze starszymi dziećmi i z młodzieżą. Może dotykać wielu obszarów, m.in. zainteresowań, niepokojów, nauki szkolnej. Psycholog stara się stworzyć taką atmosferę, w której dziecko będzie czuło się swobodnie i miało poczucie bezpieczeństwa. Gdy dziecko zaufa terapeucie i nawiąże z nim szczerą relację, rodzi się największa szansa na pomoc.

Z reguły psycholog proponuje serię spotkań w określonych odstępach czasowych, zarówno razem z rodzicami, jak i jedynie z dzieckiem. Współpraca z opiekunami odgrywa ważną rolę w całym procesie, ponieważ ich zaangażowanie i podejście do problemu mają ogromny wpływ na dziecko. Niekiedy konieczne staje się także wykonywanie pewnych ćwiczeń w warunkach domowych.

Rola psychoterapeuty dziecięcego


Psycholog dziecięcy, jako specjalista z zakresu pracy z najmłodszymi, ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dzięki którym pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, jakie pojawiają się w wieku dziecięcym. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą udać się do niego z każdą sprawą budzącą ich niepokój w związku z rozwojem czy zachowaniem dziecka. Do najczęściej podejmowanych tematów należą problemy wychowawcze, zaburzenia nastroju, zachowania agresywne, problemy z nauką i w relacjach z innymi dziećmi. Psycholog potrafi spojrzeć z zewnątrz na całą sytuację, widząc zachowanie dziecka w szerszym kontekście, czyli obejmującym różne uwarunkowania, np. relacje rodzinne, przebyte doświadczenia, stan zdrowia. Terapeuta nie tylko diagnozuje problem i odkrywa jego źródło, ale także opracowuje i wdraża plan rozwiązania trudności. Niejednokrotnie konsultacja z psychologiem pozwala odkryć obszary wymagające terapii u innych specjalistów, np. logopedy, pedagoga lub pediatry.

Poradnia Centrum Rozwoju Dziecka w Ostrowie Wlkp. i Łodzi  zatrudnia specjalistów z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jeśli potrzebują Państwo pomocy psychologa dziecięcego, serdecznie zapraszamy do kontaktu!